Hälsoaktiviteter

Hotell Meteor erbjuder gratis dagliga hälsoaktiviteter, så som vattengymnastik, yoga, promenader, zumba, stretching, pilates etc. Aktivitetsteamet på hotellet håller i dessa. Många av våra gäster uppskattar att hålla igång. Det hålls ett förmiddags- respektive eftermiddagspass. Andra möjligheter till fysiska aktiviteter så vandring och promenader, läs mer om dessa på Utflykter.