Läs mer om Kroatien och fd Jugoslavien.

Kroatien som ett av de självständiga länderna från fd Jugoslavien. Landet har liksom de övriga en brokig historia och det är minst sagt svårt att få ett grepp om. Perspektiven på landets historia är många, alla intressanta på olika sätt. För dig som är intresserad av historia tipsar vi om bra böcker att läsa om i ämnet “Fd Jugoslaven”-

  • Det bergiga Balkan-konflikternas halvö, Svenska Sällskapet för Geografi och Antropologi, Ymer 2003
  • Dårarnas korståg-Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser, Hägglunds Förlag