KRORES Trygg

KRORES Trygg

Människor tänker i första hand på en reseförsäkring för att få tillbaka pengar. Om man skulle bli sjuk hemma före avresa, eller för att få tillbaka pengar för kostnader i samband med sjukdom utomlands.

Få, nära på ingen, konkretiserar ett scenario om och när man måste besöka sjukhus i ett främmande land. Eller andra sårbara situationer. Det gör vi, eftersom vi vet att det alltid händer.

Att bli sjuk i ett främmande land

Det finns tillfällen då man kan känna sig utelämnad och sårbar, oavsett ålder och resvana. Då man inte förstår ett språk eller ett landet system, och hur man tar sig fram om man blir sjuk eller hamnar i en annan sårbar situation.

Vårt service koncept innebär generellt en stor trygghet och personlig service. Men i en situation som kräver ett eller flera upprepade sjukhusbesök, och du vill ha extra support rekommenderar vi vårt “KRORES TRYGG”.

KRORES TRYGG ger dig tryggheten att en person följer med dig på plats, när och där du behöver stöd ( personen fungerar tolk, stöd, guide, översätter kvitton, läkarutlåtanden, recept med mera).

Vanligtvis är du själv ansvarig att ta dig till sjukhuset, polis m.m  och ta dig fram i systemet. Detta ingår normalt inte i en paketresa eller hemförsäkring. Även en mindre allvarlig sjukdom kan innebära upprepade sjukhusbesök. Du är alltid själv ansvarig att betala transport till sjukhus, vilket ofta täcks av din hemförsäkring.

“Av egen erfarenhet vill jag berätta vad som hände mig för 2 år sedan. Jag själv var 45 år då min 1,5 åriga son fick en kastrull kokande kaffe över sitt bröst. Vi befann oss i Kroatien. Jag talar och förstår språket begripligt. Bor och arbetar en stor den av året i landet sedan 8 år tillbaka. Man kan säga att jag borde känna mig ganska trygg. Trots detta så tvekade jag inte en sekund på att ta med en lokal person till akuten. Inte p g a att jag inte litar på landets vård. Utan för att jag själv var sårbar, chockad, inte helt klar i en situation som denna. Jag ville gärna ha någon att känna mig trygg tillsammans med, då jag inte visste hur allt skulle fortlöpa. Om mitt språk skulle räcka. Om jag skulle klara av att göra mig förstådd längs vägen, och samtidigt finnas som stöd för min son.  Det var en stor lättnad och trygghet att ha med en person som talade språket, och visste hur rutiner med mera ser ut på sjukhuset. Jag hade dessutom glömt mitt gröna kort hemma, men tack vare min hjälp så satte det inga käppar i hjulen. Vi fick åka tillbaka till sjukhuset för kontroll var annan dag. Jag är oerhört tacksam för att ha fått den hjälpen i en utsatt situation. Därför har vi nu gjort detta möjligt för alla våra resenärer att trygga sig med.  Av erfarenhet vet vi att det alltid händer något för någon. Vi lämnar inte vårt reseansvar för gäster på destination eller utflykter, och vill samtidigt inte att gäster som blir sjuka skall uppleva sig utelämnade.  Därför erbjuds denna extra trygghet, som kan bokas i förväg.”

Eva Karlsson, VD & Ägare KRORES