Bosniens berg imponerar stort

Bosniens berg imponerar stort

Kombinationen av de två före detta Jugoslaviska länderna gör TEMA-resan unik och Bosniens berg imponerar stort.
Att Kroatien är ett land med stora möjligheter till vandring på hög nivå, är få som känner till, men ändå fler än de som vet om att grannlandet Bosnien-Hercegovina har så mycket av berg att erbjuda. – Och ett klimat där man upplever både sommar  och lite av vårvinter på en å samma gång.

Landet Bosnien – Hercegovina är värt en lite större presentation än sin landsgranne. Många känner till lite mer om Kroatien. Det var efter inbördeskriget 1992–1995 som Bosnien-Hercegovina delades i två delar: Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srpska (till stor del självstyrande) Men vi backar först tillbaka något.

Det område som idag utgör Bosnien-Hercegovina var en del av det romerska imperiet. På 1300-talet blev Bosnien självständigt och sedan tog de turkiska osmanerna över. Efter 400 år i det osmanska riket hamnade Bosnien 1878 under dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Mordet i Sarajevo på monarkins tronarvinge 1914 blev tändande gnista till första världskriget, och efter kriget bildades Jugoslavien. Under andra världskriget invaderades landet av de tyskallierade axelmakterna och Bosnien drabbades av hårda inbördesstrider. Efter kriget blev Bosnien en av sex delrepubliker i det socialistiska Jugoslavien.

Landet var till stor del krigshjälten Titos konstruktion, och efter hans död 1980 fick nationalismen ny luft. När Jugoslavien börjat falla sönder röstade bosniaker och bosnienkroater 1992 för självständighet för Bosnien. Men bosnienserberna ville inte lämna Jugoslavien. Det blodigaste kriget i Europa sedan andra världskriget var ett faktum. När det upphörde 1995 blev Bosnien blev en internationellt övervakad nation i två delar. De etniska motsättningarna har fortsatt att prägla landet; motsättningar mellan Bosnien-Hercegovinas tre dominerande folkgrupper: bosniaker, serber och kroater som låg bakom inbördeskriget i början av 1990-talet.Religionstillhörigheten följer i huvudsak uppdelningen i folkgrupper. Bosniakerna, som tidigare kallades muslimer, bekänner sig till största delen till islams huvudinriktning sunni. De flesta serber tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan, medan kroaterna främst är romerska katoliker.

I fredsavtalet bestämdes det att landet skulle delas in i två enheter – den serbiska republiken Srpska och den kroat- och bosniendominerande federationen Bosnien och Hercegovina. Grundat genom fredsavtalet i Dayton där alla parter tvingades till en kompromiss. En högrepresentant blev utsedd att överse implementeringen av fredsavtalet. Idag innehar en EU-representant rollen. På nationell nivå delas den utövande makten av presidentrådet och regeringen. Presidentrådet består av en bosniak, en serb och en kroat som väljs vart fjärde år.Bosnien och Hercegovina var den näst fattigaste delrepubliken i Jugoslavien och hade ett dåligt utgångsläge att klara sig ekonomiskt när landet blev självständigt. Inbördeskriget ödelade fullständigt ekonomin. Produktionen föll med 90 % och bruttonationalprodukten (BNP) föll med 80 %. Industrin försvann på grund av utbudsbrist och direkt krigshandlingar.

Efter kriget stor utländskt bistånd för en stor del av den ekonomiska tillväxten men tillväxten minskade när biståndet minskade. Den globala finanskrisen år 2008 har fått stora konsekvenser för Bosnien och Hercegovina. Arbetslösheten har ökat till 43 % och landets BNP föll med 3% under 2009. Exporten minskade med 24 % och drabbade särskilt metallindustrin. Bosnien och Hercegovina präglas av tung byråkrati, en svag centralmakt, korruption och politisk instabilitet. Detta skrämmer bort potentiella investerare. Likaväl har den ekonomiska situationen har förbättrats under åren. Sedan 1995 har produktionen tredubblats, exporten har tiodubblats och antalet arbetande i tjänstesektorn har ökat. Kolproduktionen är på samma nivå som innan inbördeskriget.

Bosnien och Hercegovinas viktigaste handelspartners är Kroatien, Slovenien och Italien. Bosnien och Hercegovina importerar matvaror, maskiner och bränsle. De viktigaste exportvarorna är metall, träprodukter och textil.